search-close

PRÁVNÍ

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Software Solution GmbH
Talacker 41
8001 Curych
Švýcarsko
E-mail: info@alcads.com

Název společnosti: Software Solution GmbH

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Software Solution GmbH

info@alcads.com

Obecné
Na základě článku 13 švýcarské federální ústavy a ustanovení Švýcarské konfederace o ochraně údajů (zákon o ochraně údajů, DSG) má každá osoba právo na ochranu svého soukromí a ochranu před zneužitím svých osobních údajů. Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů i s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Ve spolupráci s našimi poskytovateli hostingu se snažíme databáze co nejlépe chránit před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zfalšováním.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním údajů v souladu s následujícím popisem. Tyto webové stránky lze obecně navštívit bez registrace. Údaje, jako jsou navštívené stránky nebo názvy navštívených souborů, datum a čas, se ukládají na serveru pro statistické účely, aniž by tyto údaje přímo souvisely s vaší osobou. Osobní údaje, zejména jméno, adresa nebo e-mailová adresa, jsou shromažďovány pokud možno dobrovolně. Bez vašeho souhlasu nebudou údaje předány třetím stranám.

Zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby. Subjekt údajů je osoba, o níž se zpracovávají osobní údaje. Zpracování zahrnuje jakékoli nakládání s osobními údaji bez ohledu na použité prostředky a postupy, zejména ukládání, zpřístupňování, získávání, vymazávání, uchovávání, úpravu, ničení a používání osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu se švýcarským zákonem o ochraně osobních údajů. Kromě toho zpracováváme osobní údaje v rozsahu a v míře, v jaké se na nás vztahuje GDPR EU, na základě následujících právních základů v souvislosti s čl. 6 ODST. 1 GDPR:
lit. a) Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů.
lit. b) Zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy se subjektem údajů, jakož i za účelem provedení příslušných opatření před uzavřením smlouvy.
lit. c) Zpracování osobních údajů za účelem splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje podle platných právních předpisů EU nebo podle platných právních předpisů země, v níž se GDPR použije zcela nebo zčásti.
lit. d) Zpracování osobních údajů za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
lit. f) Zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů nás nebo třetích stran, pokud nepřevažují základní svobody, práva a zájmy subjektu údajů. Mezi oprávněné zájmy patří zejména náš obchodní zájem na poskytování našich webových stránek, bezpečnost informací, vymáhání našich vlastních právních nároků a dodržování švýcarských zákonů.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro daný účel nebo účely. V případě dlouhodobějšího uchovávání údajů z důvodu zákonných a jiných povinností, které se na nás vztahují, zpracování odpovídajícím způsobem omezíme.

Soubory cookie
Tyto webové stránky používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které umožňují ukládat specifické informace týkající se uživatele na jeho koncovém zařízení během používání webové stránky. Soubory cookie umožňují zejména zjistit frekvenci používání a počet uživatelů stránek, analyzovat vzorce chování při používání stránek, ale také učinit naši nabídku přívětivější pro zákazníky. Soubory cookie zůstávají uloženy i po skončení relace prohlížeče a mohou být načteny při další návštěvě webu. Pokud si to nepřejete, měli byste nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby odmítal přijímat soubory cookie.

Obecný nesouhlas s používáním souborů cookie pro účely online marketingu lze u velkého počtu služeb, zejména v případě sledování, vyjádřit prostřednictvím amerických stránek http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránek EU http://www.youronlinechoices.com/. Kromě toho lze ukládání souborů cookie zakázat v nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nelze využít všechny funkce této online nabídky.

Se šifrováním SSL/TLS
Tyto webové stránky používají šifrování SSL/TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, například požadavků, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „“http://““ na „“https://““ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a v případě následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpravodaj
Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na těchto webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nebudou shromažďovány. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím „“odhlašovacího odkazu““ v newsletteru.

Autorská práva
Autorská práva a veškerá další práva k obsahu, obrázkům, fotografiím nebo jiným souborům na těchto webových stránkách náleží výhradně provozovateli těchto webových stránek nebo konkrétně uvedeným držitelům autorských práv. K reprodukci všech souborů je třeba předem získat písemný souhlas držitele autorských práv.
Každý, kdo se dopustí porušení autorských práv bez souhlasu příslušného držitele autorských práv, může být vystaven trestnímu stíhání a případně i náhradě škody.

Odmítnutí odpovědnosti
Všechny informace na našich webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných informací. Nicméně výskyt chyb nelze zcela vyloučit, takže nemůžeme zaručit úplnost, přesnost a aktuálnost informací, včetně novinářsko-redakčního charakteru. Nároky na náhradu škody způsobené použitím jakýchkoli poskytnutých informací, včetně jakýchkoli neúplných nebo nesprávných informací, budou proto zamítnuty.
Vydavatel může měnit nebo mazat texty podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění a není povinen aktualizovat obsah těchto webových stránek. Používání těchto webových stránek nebo přístup na ně je na vlastní nebezpečí návštěvníka. Vydavatel, jeho klienti ani partneři nenesou odpovědnost za škody, jako jsou přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo sankčně nahrazované škody, údajně způsobené návštěvou těchto webových stránek, a proto za ně nenesou žádnou odpovědnost.
Vydavatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za obsah a dostupnost webových stránek třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím externích odkazů na těchto webových stránkách. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé. Vydavatel se tak výslovně distancuje od veškerého obsahu třetích stran, který může být relevantní z hlediska trestního práva nebo odpovědnosti za škodu nebo který může urážet dobré mravy.

Odmítnutí odpovědnosti
Autor nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost, aktuálnost, spolehlivost a úplnost informací.
Nároky na odpovědnost vůči autorovi za hmotnou nebo nehmotnou škodu vzniklou v důsledku přístupu ke zveřejněným informacím, jejich používání nebo nepoužívání, zneužití připojení nebo technických závad jsou vyloučeny.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.

cart-close
back-to-top
Stáhnout zkušební verzi zdarma