Wettelijk

Privacybeleid

Software Oplossing GmbH
Talacker 41
8001 Zürich
Zwitserland
E-mail: info@alcads.com

Bedrijfsnaam: Software Solution GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming:
Software Solution GmbH
info@alcads.com

Algemeen
Op basis van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Zwitserse Bondsstaat (Data Protection Act, DSG) heeft iedereen recht op bescherming van zijn privacy en bescherming tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

In samenwerking met onze hostingproviders doen we er alles aan om de databases zo goed mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) gaten in de beveiliging kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens in overeenstemming met de volgende beschrijving. Deze website kan over het algemeen zonder registratie worden bezocht. Gegevens zoals opgevraagde pagina’s of namen van opgevraagde bestanden, datum en tijd worden opgeslagen op de server voor statistische doeleinden zonder dat deze gegevens direct gerelateerd zijn aan uw persoon. Persoonlijke gegevens, in het bijzonder naam, adres of e-mailadres, worden zoveel mogelijk op vrijwillige basis verzameld. Zonder uw toestemming worden de gegevens niet doorgegeven aan derden.

Verwerking van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een betrokkene is een persoon over wie persoonlijke gegevens worden verwerkt. Verwerking omvat elke behandeling van persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, in het bijzonder het opslaan, openbaar maken, verkrijgen, wissen, opslaan, wijzigen, vernietigen en gebruiken van persoonsgegevens.

We verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming. Verder verwerken we, voor zover en in zoverre de EU GDPR van toepassing is, persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende rechtsgrondslagen in verband met Art. 6 (1) GDPR:
lit. a) Verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene.
lit. b) Verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract met de betrokkene en voor de uitvoering van overeenkomstige precontractuele maatregelen.
lit. c) Verwerking van persoonsgegevens voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen onder enig toepasselijk recht van de EU of onder enig toepasselijk recht van een land waarin de GDPR geheel of gedeeltelijk van toepassing is.
lit. d) Verwerking van persoonsgegevens om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen.
lit. f) Verwerking van persoonsgegevens om de legitieme belangen van ons of van derden te beschermen, tenzij de fundamentele vrijheden en rechten en belangen van de betrokkene zwaarder wegen. Legitieme belangen zijn met name ons zakelijk belang om onze website te kunnen aanbieden, informatiebeveiliging, het afdwingen van onze eigen juridische claims en het naleven van de Zwitserse wetgeving.

We verwerken persoonlijke gegevens voor de duur die nodig is voor het respectieve doel of de respectieve doelen. In het geval van bewaarverplichtingen op langere termijn als gevolg van wettelijke en andere verplichtingen waaraan we zijn onderworpen, beperken we de verwerking dienovereenkomstig.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om specifieke informatie met betrekking tot de gebruiker op te slaan op het eindapparaat van de gebruiker terwijl de gebruiker de website gebruikt. Cookies maken het met name mogelijk om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de pagina’s vast te stellen, gedragspatronen van paginagebruik te analyseren, maar ook om ons aanbod klantvriendelijker te maken. Cookies blijven opgeslagen na het einde van een browsersessie en kunnen worden opgehaald wanneer u de site opnieuw bezoekt. Als u niet wilt dat dit gebeurt, moet u uw internetbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van deze online aanbieding kunnen worden gebruikt.

Met SSL/TLS-codering
Deze website maakt gebruik van SSL/TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u naar ons als beheerder van de site stuurt. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “”http://”” in “”https://”” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Contactformulier
Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Nieuwsbrief
Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op deze website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de “afmeldlink” in de nieuwsbrief.

Auteursrechten
Het auteursrecht en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan de beheerder van deze website of de specifiek genoemde auteursrechthebbenden. Voor de reproductie van alle bestanden moet vooraf de schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden verkregen.
Iedereen die inbreuk maakt op het auteursrecht zonder toestemming van de respectieve auteursrechthebbende, kan strafrechtelijk worden vervolgd en mogelijk schadevergoeding krijgen.

Disclaimer
Alle informatie op onze website is zorgvuldig gecontroleerd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die we verstrekken up-to-date, correct en volledig is. Desondanks kan het optreden van fouten niet volledig worden uitgesloten, zodat we de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie, met inbegrip van journalistiek-redactionele aard, niet kunnen garanderen. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen.
De uitgever mag naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving teksten wijzigen of verwijderen en is niet verplicht de inhoud van deze website bij te werken. Het gebruik van of de toegang tot deze website is op eigen risico van de bezoeker. De uitgever, zijn klanten of partners zijn niet verantwoordelijk voor schade, zoals directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of bestraffende schade, die zou zijn veroorzaakt door het bezoek van deze website en aanvaarden bijgevolg geen aansprakelijkheid voor dergelijke schade.
De uitgever aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en beschikbaarheid van websites van derden die toegankelijk zijn via externe links op deze website. Alleen de beheerders van de gelinkte sites zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De uitgever distantieert zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van derden die strafrechtelijk of civielrechtelijk relevant kan zijn of die de goede zeden kan aantasten.

Disclaimer
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.
Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor materiële of immateriële schade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, uit misbruik van de verbinding of uit technische storingen, zijn uitgesloten.

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.