search-close

JOGI

Feltételek és feltételek

Feltételek és kikötések

Software Solution GmbH
Talacker 41
8001 Zürich
Svájc
CHE-134.783.033
info@alcads.com

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AZ ALCADS WEBOLDALÁN (beleértve, de nem kizárólagosan az alcads.com, cad-alcad.com, al-cad.com, alcadsoftware.com, alcads.es, alcad21.es, al-cad.es, alcads.fr, alcad-software.fr oldalakat) HASZNÁLATÁVAL ÖN MEGÁLLAPODIK A HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN (a továbbiakban: a szerződés) foglalt FELTÉTELEKBEN. A FELEK MEGERŐSÍTIK, HOGY EZ A MEGÁLLAPODÁS ÉS MINDEN KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓ ANGOL NYELVEN KÉSZÜLT ÉS KÉSZÜL. (LES PARTIES CONFIRMENT LEUR VOLONTÉ QUE CETTE CONVENTION DE MÊME QUE TOUS LES DOCUMENTS Y COMPRIS TOUT AVIS QUI S’Y RATTACHE, SOIENT REDIGÉS EN LANGUE ANGLAISE.)

1. SZELLEMI TULAJDONJOG

Az Alcads Oldalhoz és az Alcads Oldalon található szöveghez, szoftverhez, zenéhez, hanghoz, fényképekhez, videókhoz, grafikákhoz, domain nevekhez, URL-ekhez, hirdetésekhez, kereskedelmi úton előállított információkhoz és egyéb anyagokhoz (Alcads tartalom) kapcsolódó minden szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan a találmányi koncepciókat, know-how, reklámjogok, védjegyek, kereskedelmi címek, üzleti titkok, szerzői jogok és szabadalmak (Szellemi tulajdon), az Alcads nv) vagy harmadik fél licencadóinak kizárólagos tulajdonát képezik, és a jelen Megállapodásban foglaltak kivételével nem másolhatók, nem sokszorosíthatók, nem módosíthatók, nem tölthetők fel, nem tölthetők le, nem továbbíthatók és nem terjeszthetők semmilyen módon. A jelen Megállapodásban foglaltak kivételével az Alcads nem biztosít Önnek semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot az Alcads vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonára. Az Alcads szellemi tulajdonát szerzői jog, üzleti titok és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok, valamint nemzetközi szerződések védik, amelyek mindegyike a jelen Megállapodásban meghatározott jogokat és kötelezettségeket kiegészítő jogokat és kötelezettségeket biztosít.

2. Az Alcads TARTALOM HASZNÁLATA

Ön megérti és elfogadja, hogy az Alcads Tartalmat csak az Alcads vagy harmadik fél licencadói által kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ön letöltheti, megtekintheti, másolhatja és kinyomtathatja az Alcads Tartalmát, az alábbiak szerint: (a) az Alcads Tartalom kizárólag személyes, információs, nem kereskedelmi célokra használható; (b) a tulajdonosi jogokra vonatkozó megjegyzéseket nem lehet eltávolítani vagy megváltoztatni; és (c) az Alcads Tartalom semmilyen módon nem módosítható vagy változtatható meg.

3. TRADEMARKS

Minden Alcads grafika, logó, oldalcím, gomb ikonok, szkriptek, kereskedelmi jelölések és szolgáltatásnevek az Alcads bejegyzett védjegyei, védjegyei vagy védjegyei. Az Alcads védjegyek és a védjegyek nem használhatók olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem az Alcads, vagy olyan módon, amely valószínűleg összetéveszthető a vásárlók körében, vagy olyan módon, amely becsmérli vagy lejáratja az Alcads-ot. Minden más, nem az Alcads tulajdonában lévő, az Alcads webhelyén megjelenő védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi, akik vagy kapcsolatban állnak, vagy nem állnak kapcsolatban az Alcads-szal, vagy az Alcads szponzorálja őket.
Az IntelliCAD és az IntelliCAD logó az IntelliCAD Technology Consortium bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. Az IntelliCAD Technológiai Konzorcium nem áll kapcsolatban az Autodesk, Inc. A DWG az Autodesk® AutoCAD® szoftver natív fájlformátuma, és egyes országokban az Autodesk, Inc. védjegye. Az IntelliCAD Technológiai Konzorcium nem áll kapcsolatban az Autodesk, Inc.

4. FELHASZNÁLÓI FELELŐSSÉGEK

Az Alcads Oldal használatáért cserébe Ön köteles: (1) biztosítania kell az Alcads webhely eléréséhez és használatához szükséges összes berendezést; (2) gondoskodnia kell a világhálóhoz való hozzáférésről, és meg kell fizetnie a telefonszolgáltatási díjakat vagy a hozzáféréssel kapcsolatos egyéb díjakat; és (3) bele kell egyeznie, hogy betartja a jelen megállapodás feltételeit. Ha Ön úgy dönt, hogy az Alcads Oldalon keresztül termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol vagy azokhoz hozzáfér, akkor Ön elfogadja, hogy: (1) megad bizonyos aktuális, teljes és pontos információkat magáról, amint a fizetés során erre felszólítják (ezekre az információkra a továbbiakban: Ügyféladatok); (2) karbantartja és frissíti az Ügyféladatait, ahogyan az szükséges, hogy azok aktuálisak, teljesek és pontosak maradjanak; és (3) csak akkor köt ilyen megállapodást és adja meg az Ügyféladatokat, ha legalább 16 éves vagy idősebb, továbbá, ha a lakóhelye szerinti ország törvényei megkövetelik, hogy jogszerűen kössön megállapodást, a szülője vagy törvényes gyámja beleegyezik az Ön nevében. Ha tudomást szerzünk arról, hogy 16 év alatti felhasználó ilyen termékekhez vagy szolgáltatásokhoz fér hozzá vagy vásárol ilyen termékeket vagy szolgáltatásokat, értesítjük a felhasználót, hogy nem jogosult erre. A nyilvántartásunkból törlünk minden Ügyféladatot, kivéve azokat, amelyek a gyermek szolgáltatásunkból való kizárására szolgálnak. Minden ügyféladatot az Alcads adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően kezelünk. Az Alcads fenntartja a jogot, hogy megszüntesse az Alcads Webhely használatára vonatkozó jogát, vagy blokkolja az Alcads Webhelyhez való hozzáférését, ha az Alcads tudomására jut, hogy Ön hamis, pontatlan vagy félrevezető Ügyféladatokat adott meg az Alcadsnak, vagy hogy Ön más módon megsértette a jelen Megállapodást. Az Alcads fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa az Alcads oldalra való belépés engedélyezésének feltételeit.

5. HARMADIK FELEK WEBOLDALAIRA ÉS SZOLGÁLTATÁSAIRA MUTATÓ LINKEK VAGY AZOKKAL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ

Az Alcads Webhelyen található, harmadik felek weboldalaira vagy forrásaira mutató linkek, beleértve az átkattintásos és egyéb hirdetéseket és promóciókat, kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. A harmadik fél weboldalára mutató bármely linkre kattintva Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy – hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik: (2) az Alcads nem vizsgálta, nem ellenőrzi, és nincs befolyása a harmadik felek weboldalainak vagy forrásainak tartalmára, hirdetéseire, rendelések teljesítésére, számlázására, ügyfélszolgálatára, termékeire vagy elérhetőségére, és Ön viseli a harmadik felek weboldalainak vagy forrásainak használatával kapcsolatos összes kockázatot; és (3) az Alcads sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős és nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a harmadik felek weboldalain vagy erőforrásain elérhető tartalmak, termékek vagy szolgáltatások használata vagy azokra való támaszkodás miatt vagy azokkal kapcsolatban keletkezett vagy állítólagosan keletkezett, vagy a harmadik felek weboldalain vagy erőforrásain keresztül kínált termékek megvásárlásáért, illetve az Alcads webhelyen keresztül kínált termékek megvásárlásáért.

6. HASZNÁLÓI ANYAGOK

Az Alcads webhely e-mail és egyéb funkciókat tartalmaz, amelyek segítségével Ön fájlokat, adatokat, médiát, megrendeléseket, termékkérdéseket, grafikákat, szöveget vagy egyéb információkat (felhasználói anyagok) küldhet az Alcadsnak. Ön ezennel megadja (vagy garantálja, hogy a tartalom vagy információ jogainak tulajdonosa kifejezetten megadta) az Alcadsnak az Alcads webhelyen a világméretű, jogdíjmentes és nem kizárólagos engedélyt a Felhasználói anyagok (teljes vagy részleges) felhasználására, sokszorosítására, módosítására, adaptálására, közzétételére, fordítására, származékos művek létrehozására, terjesztésére, előadására és megjelenítésére, valamint más művekbe való beépítésére bármilyen formában, médiában vagy technológiában, amely jelenleg ismert vagy később kifejlesztett. A Felhasználói anyagok nem tartalmazzák az Ön Ügyféladatait, amelyeket az Alcads Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően kezelünk. Ön beleegyezik, hogy nem ad át az Alcadsnak semmilyen olyan Felhasználói anyagot, amely bizalmas. Ön tudomásul veszi, hogy az Alcads Oldalon található információk technikai feldolgozása és továbbítása a következőket foglalhatja magában (a) a különböző hálózatokon keresztül történő átvitel; és (b) a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében végrehajtott módosítások. Abban az esetben, ha Ön olyan közleményeket vagy egyéb anyagokat tesz hozzáférhetővé, amelyek sértik egy harmadik fél szerzői jogait, az Alcads az Alcads webhelyhez való hozzáférését az Alcads szerzői jogi szabályzatának megfelelően, az alábbiakban meghatározottak szerint megszünteti.

7. SZEMÉLYES ADATOK

Az Alcads ügyféladatainak és az Ön által megadott egyéb személyes adatoknak az Alcads általi felhasználására vonatkozó részletes információkért kérjük, olvassa el az Alcads adatvédelmi nyilatkozatát.

8. ÖTLET BENYÚJTÁSI POLITIKA

Az Alcads nem fogadja el és nem veszi figyelembe a kéretlen ötleteket, beleértve, de nem kizárólagosan az új termékekre, szolgáltatásokra, reklámkampányokra, promóciókra, technológiákra, eljárásokra, anyagokra, marketingtervekre vagy terméknevekre vonatkozó ötleteket. A jelen szabályzat célja, hogy elkerülje az esetleges félreértéseket vagy vitákat, amikor az Alcads termékek vagy szolgáltatások (együttesen: Alcads termékek) hasonlónak tűnhetnek az Alcads-hoz benyújtott ötletekhez. Kérjük, ne küldje el kéretlen ötleteit vagy bármilyen eredeti anyagot (pl. kreatív alkotásokat, mintákat, demókat vagy egyéb munkákat) az Alcadsnak vagy bárkinek az Alcadsnál. Ha e kérés ellenére mégis elküldi nekünk ötleteit és anyagait, kérjük, vegye tudomásul, hogy az Alcads nem kezeli ötleteit vagy anyagait bizalmasan vagy védettként.

9. MEGSZÜNTETÉS

Az Alcads bármikor felmondhatja a jelen Megállapodást indoklással vagy anélkül. Ön elfogadja, hogy az Alcads saját belátása szerint megszüntetheti az Alcads Webhely egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférését, törölheti az Ön által a webáruházon keresztül termékekre vagy szolgáltatásokra leadott megrendeléseket, és eltávolíthatja és megsemmisítheti az Alcads Webhelyen található felhasználói anyagokat vagy ügyféladatokat bármilyen okból, beleértve, de nem kizárólagosan a használat hiányát, vagy ha az Alcads úgy véli, hogy Ön megsértette a jelen Megállapodást. Ön elfogadja, hogy az Alcads webhelyhez való hozzáférésének megszüntetése előzetes értesítés nélkül történhet, és tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alcads az Alcads adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően törölheti fiókjának adatait és/vagy megakadályozhatja az Alcads webhelyhez való további hozzáférést. Továbbá, Ön elfogadja, hogy az Alcads nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben az Alcads által az Alcads Oldalhoz való hozzáférésének megszüntetése miatt. Amennyiben Ön kifogásolja a jelen Megállapodás bármely rendelkezését vagy annak bármely későbbi módosítását, vagy bármilyen módon elégedetlen az Alcads Oldallal, az egyetlen lehetősége, hogy törli fiókját, és a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül törlési kérelmet küld az Alcadsnak. Kérésének megerősítését követően fiókja törlésre kerül, és az összes felhasználói anyagát és ügyféladatát az Alcads adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően töröljük.

10. ELFOGADHATÓ HASZNÁLAT

Az Alcads webhely használatának ellenértékeként Ön megérti és elfogadja, hogy kizárólag és teljes mértékben Ön felelős minden olyan tevékenységért, amely az Ön fiókja alatt történik. Ön beleegyezik, hogy azonnal értesíti az Alcads-ot a fiókja jogosulatlan használatáról vagy a biztonság bármely más olyan megsértéséről, amelyről tudomást szerzett.

Ön vállalja, hogy az Alcads Oldalt úgy használja, hogy az megfelel az összes alkalmazandó nemzetközi, szövetségi, állami és helyi törvénynek, és az Alcads kötelezettségeinek megfelelően, az Alcads Adatvédelmi nyilatkozat, Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag Ön felelős minden olyan Felhasználói Anyagért, amelyet az Alcads Oldal használatával feltölt, letölt, továbbít vagy más módon feldolgoz.

Ön beleegyezik, hogy:

(a) feltölteni, letölteni vagy továbbítani az Alcads Oldalon keresztül olyan Felhasználói Anyagokat, amelyek sértőek, vulgárisak, trágárak, trágárak, obszcénak, szexuálisan egyértelműek, pornográfak, uszítóak, zaklatóak, túlzottan erőszakosak, fenyegetőek, kínzóak, sértik más személy magánéletét vagy nyilvánossághoz fűződő jogait, gyalázkodóak, gyűlöletkeltők, rágalmazók vagy becsületsértők, plagizálók, kiskorúakra károsak, faji, etnikai vagy más módon kifogásolhatóak, szabadalmat, védjegyet, szerzői jogot, nyilvánossághoz fűződő jogokat sértenek, vagy más szellemi tulajdonjogot, bűncselekményt valósítana meg vagy bátorítana bűncselekményre, sérti bármely fél jogait, más módon büntetőjogi vagy polgári jogi felelősséget vonna maga után, vagy sérti a helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket, közvetlen linkeket tartalmaz (egyetlen kattintással) olyan weboldalakra, amelyek az ebben a szakaszban leírt típusú információkat tartalmaznak, vagy kéretlen promóciókat, reklámanyagokat, „spam”-et, láncleveleket vagy más hasonló kéréseket tartalmaz;

(b) az Alcads Oldalt „pay-per-download” vagy más kereskedelmi célú nyilvános sugárzásra, továbbításra vagy megjelenítésre használja a Felhasználói Anyagokat, vagy amelyek vírust, férget, trójai falovat, szimatolót vagy más kódot tartalmaznak, amelynek célja, hogy információt szerezzen más felhasználókról, vagy megzavarja bármely számítógépes program, adatbázis, az Alcads Oldal vagy bármely internetes tárhely működését vagy elérhetőségét;

(c) álcázni a személyazonosságát hamisítással, fejlécek meghamisításával, harmadik fél közvetítők használatával vagy a továbbított Felhasználói anyagok eredetének más módon történő elfedésével, beleértve egy másik személy vagy szervezet megszemélyesítését;

(d) megzavarni vagy megzavarni az Alcads Webhely biztonságát, vagy más módon visszaélni az Alcads Webhely vagy az Alcads Webhelyhez vagy a kapcsolódó vagy linkelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó vagy azokon keresztül elérhető bármely szolgáltatással, rendszererőforrással, fiókkal, szerverrel vagy hálózattal, vagy bármilyen olyan eszközt vagy szoftvert használni, amelynek célja az Alcads Webhelyhez vagy az Alcads Webhelyen elérhetővé tett termékekhez való hozzáférés ellenőrzésére alkalmazott technológiai intézkedések megkerülése;

(e) másokról információt gyűjteni vagy más módon információt gyűjteni, beleértve az e-mail címeket is, az érintettek kifejezett beleegyezése nélkül;

(f) az Alcads Oldalra vonatkozó jogok allicencbe adása, bérbeadása, bérbeadása, eladása, viszonteladása vagy más módon történő átruházása, illetve az Alcads Oldal bármely kereskedelmi célú felhasználása;

(g) módosítani, lefordítani, dekompilálni, visszafejteni, visszafejteni, szétszerelni, vagy az Alcads Oldalon alapuló származékos műveket létrehozni, vagy megkerülni az Alcads Oldalt és közvetlenül hozzáférni az Alcads Oldalon található egyes összetevőkhöz vagy termékekhez; vagy

(h) megváltoztatni vagy eltávolítani bármilyen szerzői jogot, védjegyet, logót, szimbólumot vagy tulajdonosi vagy egyéb jogi közleményt, amely az Alcads Weboldalon vagy az Alcads Weboldalon nyomtatott vagy letöltött Alcads Tartalomban jelenik meg, vagy amely az Alcads Weboldalon keresztül kapott termékekben vagy szolgáltatásokban található vagy azokhoz tartozik.

11. NINCS EGYÉB GARANCIA

A jelen szerződésben és bármely vonatkozó Alcads végfelhasználói licencszerződésben foglalt korlátozott jótállásban foglaltak kivételével az Alcads weboldal és az Alcads weboldalon keresztül a jelen szerződés alapján kínált termékek a jelen szerződés szerint „ahogyan van”. ÉS „AHOGYAN RENDELKEZÉSRE ÁLL”, MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A JOGCÍM, A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG, A BIZTONSÁG ÉS A PONTOSSÁG, VALAMINT A KERESKEDELMI SZOKÁSOKBÓL, AZ ÜZLETMENETBŐL VAGY A TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ MINDEN GARANCIA NÉLKÜL. Az Alcads SENKIT NEM HATALMAZ fel arra, hogy saját nevében garanciákat vállaljon, és Ön ne hagyatkozzon semmilyen ilyen kijelentésre. Az Alcads és annak Beszállítói és Szolgáltatói nem garantálják, hogy az Alcads Oldal használata nem lesz megszakítás nélküli, időszerű, biztonságos, hiba- vagy vírusmentes. Az Alcads, valamint annak VENDORAI és SZOLGÁLTATÓI NEM ENGEDÉLYEZIK ÉS NEM FELELELŐSSÉGRE VONATKOZNAK a következőkért (A) BÁRMELY TARTALOM PONTOSSÁGA VAGY MEGBÍZHATÓSÁGA, VAGY (B) AZ Alcads-tól vagy harmadik féltől származó bármely termék vagy az Alcads-oldaltól vagy harmadik féltől származó forrásból beszerzett bármely termék vagy az Alcads-oldaltól származó bármely termék képességeit vagy megbízhatóságát, kivéve, ha az az alkalmazandó fogyasztóvédelmi törvények alapján szükséges. ELISMERI ÉS ELFOGADJA, hogy AZ Alcads OLDAL HASZNÁLATÁNAK FELHASZNÁLÁSÁBAN AZ Alcads TARTALMA ÉS/ÓLAGY ANYAGOK LETÖLTÉSE, FELTÖLTÉSE, TÁROLÁSA VAGY TOVÁBBÍTÁSA ÖNKÉNT TÖRTÉNIK, ÉS AMELYEK TARTALMA ÉS/ÓLAGY ANYAGOK LETÖLTÉSÉBEN, FELTÖLTÉSÉBEN, TÁROLÁSÁBAN ÉS/ÓLAGY TOVÁBBÍTÁSÁBAN FOLYTATÓ KÁRÉRT EGYEDÜL FELELELŐSSÉGET VÁLLAL. Ön megérti és elfogadja, hogy az Alcads oldal használata során vásárolt bármely harmadik féltől származó termékre vagy szolgáltatásra kizárólag a harmadik fél ÁSZF-je és feltételei, valamint a vonatkozó végfelhasználói licencszerződések vonatkoznak, és az Alcads nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó termékekért vagy szolgáltatásokért. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK VAGY MÁS MÓDON SZABÁLYOZZÁK A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁNAK TERJEDELMÉT, ÍGY A FENTI KIZÁRÁSOK NEM FELTÉTLENÜL ÉRVÉNYESEK TELJES MÉRTÉKBEN.

12. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A TÖRVÉNYEK által Megengedett legteljesebb mértékben, az Alcads, annak Licencadói, Beszállítói, Szolgáltatói vagy bármelyik tisztségviselője, igazgatója, alkalmazottja vagy ügynöke semmilyen esetben sem vonható felelősségre, akár szerződés, akár jogellenes cselekmény, akár termékfelelősség alapján, SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY MÁS MÓDON BÁRMILYEN KÁRÉRT, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT, PÉLDAMUTATÓ VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROKAT (BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A NYERESÉGKIESÉST, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁT, A TARTALOM MEGRONGÁLÁSA, ÉS AZ INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSE VAGY BEFÜGGETLENSÉGE), amelyek az Alcads OLDALAK, az Alcads OLDALAKON KERESZTÜL KERESETT TERMÉKEK, BELEÉRVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ Alcads TERMÉKEKET VAGY HARMADIK FELEK TERMÉKÉT VAGY SZOLGÁLTATÁSÁT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL KERESZTÜL KERESZTÜL, VAGY a helyettesítő termékek és szolgáltatások beszerzésének költségeiért, Függetlenül attól, hogy az ilyen károk előreláthatóak voltak-e vagy sem, és még akkor is, ha az Alcads-t tájékoztatták arról, hogy az ilyen károk valószínűek vagy lehetségesek. EZ A HÁTTÉRVÁLLALÁSI ELLÁTÁS BEFOGADJA, DE NEM KORLÁTOZIK A VÍRUSOK ÁTTERJEDÉSÉRE, AMELYEK MEGFERTŐZHETIK AZ ÖN GÉPEIT, A MECHANIKAI VAGY ELEKTRONIKUS GÉPEK, VAGY KOMMUNIKÁCIÓS VONALAK, TELEFON- VAGY EGYÉB INTERCONNECT PROBLÉMÁK (pl., NEM TUD HOZZÁFÉRNI AZ INTERNETSZOLGÁLTATÓJÁHOZ), ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉS, LOPÁS, TESTI SÉRTÉS, VAGYONI KÁR, ÜZEMELTETŐI HIBA, SZTRÁJK VAGY MÁS MUNKAÜGYI PROBLÉMA, ILLETVE BÁRMILYEN VIS MAIOR. Az Alcads nem tudja és nem is tudja garantálni az Alcads oldalához való folyamatos, megszakításmentes vagy biztonságos hozzáférést. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NÉMELYIKE NEM VONATKOZIK ÖNRE. A jelen szerződés bármely más rendelkezésétől függetlenül, az Alcads kártérítési felelőssége nem haladhatja meg összességében a 100,00 $-t.

13. INDEMNITÁS

Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti az Alcads-ot és annak beszállítóit, licencadóit, eladóit, szolgáltatóit, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, tisztviselőit, ügynökeit, társforgalmazóit vagy más partnereit és alkalmazottait minden olyan követelés vagy igény alól, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amelyet bármely harmadik fél támaszt az Alcads Webhely Ön által történő használata miatt vagy abból eredően, illetve az Alcads Webhelyen keresztül Ön által benyújtott, továbbított, tárolt, feltöltött vagy letöltött Felhasználói anyagok, az Alcads Webhelyen keresztül Ön által kapott bármely termék, vagy a jelen Megállapodás vagy mások jogainak megsértése miatt.

14. SZERZŐI JOGI POLITIKA – ÉRTESÍTÉS AZ Alcads-nak a szerzői jog vélt megsértésével kapcsolatban

Az Alcads tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait, és elvárja, hogy a felhasználók is így tegyenek. A Digital Millennium Copyright Act (DMCA) értelmében az Alcads kijelölt egy ügynököt, aki fogadja az Alcads Oldallal kapcsolatos állítólagos szerzői jogsértésekről szóló értesítéseket. Az Alcads az alábbiakban meghatározott megfelelő értesítés kézhezvételét követően kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket tesz az ilyen anyagok eltávolítására vagy az azokhoz való hozzáférés letiltására a DMCA-ban meghatározottak szerint. Ha úgy gondolja, hogy az Ön vagy egy másik fél szerzői jogvédett művét megsértették, kérjük, értesítse szerzői jogi képviselőnket:

Software Solution GmbH
Talacker 41
8001 Zürich
Svájc
CHE-134.783.033
info@alcads.com

A szerzői jogok állítólagos megsértéséről szóló értesítéskor kérjük, adja meg az alábbi információkat:

a) A szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása;

b) Az állítólagosan megsértett szerzői jogi védelem alatt álló mű azonosítása;

c) A jogsértőnek vélt anyag azonosítása és az anyag helyének meghatározásához ésszerűen elegendő információ;

d) a panaszos féllel való kapcsolatfelvételhez ésszerűen elegendő információ, például cím, telefonszám és – ha van – elektronikus levelezési cím;

e) nyilatkozat arról, hogy a panaszos fél jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag kifogásolt módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény nem engedélyezi; és

f) Nyilatkozat arról, hogy a bejelentésben szereplő információk pontosak, és hamis tanúzás terhe mellett, hogy a panaszos fél jogosult az állítólagosan megsértett kizárólagos jog jogosultja nevében eljárni.

Az Alcads fenntartja a jogot, hogy a szerzői jogok tényleges vagy állítólagos megsértése esetén megszüntesse az Alcads Oldal használatát.

15. KÖZLEMÉNYEK

A feleknek szóló minden értesítést írásban kell megtenni, és az Alcadsnak szóló értesítések esetében a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül, vagy az Alcadsnak az Ügyféladatai részeként megadott e-mail címre az Önnek szóló értesítések esetében, vagy bármelyik fél által megadott egyéb címre. Az értesítést az e-mail elküldését követő 48 órával megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a küldő fél értesítést kap arról, hogy az e-mail cím érvénytelen. Az Alcadsnak küldött értesítéseket postai úton is el lehet küldeni az Alcads alább megadott címére, előre fizetett postaköltséggel. Az Alcads ezen a weboldalon hirdetményeket, üzeneteket vagy más fontos kérdéseket is közvetíthet; az ilyen közvetítések az Ön értesítésének minősülnek.

16. EXPORT

Ön nem exportálhatja Belgiumból, illetve nem engedélyezheti az Alcads Weboldal bármely részének vagy az Alcads Weboldalon keresztül beszerzett termékeknek az exportját vagy reexportját a belga hatóság bármilyen korlátozását, törvényét vagy rendeletét megsértve.Ön vállalja, hogy megvédi és mentesíti az Alcads-t minden kár, bírság, büntetés, bírságolás, felelősségre vonás, illetve felelősségre vonás alól, költségek és kiadások (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és a bírósági költségeket) alól, amelyek abból az állításból erednek, hogy az Alcads Oldalt, vagy bármely terméket vagy más, az Alcads-tól kapott információt vagy anyagot a jelen szakasz és az összes vonatkozó törvény és rendelet megsértésével exportáltak, vagy más módon hozzáférhetővé tettek, szállítottak vagy szállítottak.

17. EGYÉB

Teljes megállapodás. A jelen Megállapodás (és a jelen Megállapodás bármely kiegészítése vagy módosítása, amelyről a felek kölcsönösen írásban állapodtak meg), valamint bármely alkalmazandó Végfelhasználói licencszerződés(ek) képezik a teljes megállapodást és megegyezést Ön és az Alcads között az Alcads Oldal és a webáruházon keresztül történő vásárlások tekintetében. Bár az Alcads fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Megállapodást, a jelen Megállapodásban foglalt feltételeket Ön nem módosíthatja, kivéve, ha Ön és az Alcads meghatalmazott képviselője külön írásbeli megállapodást köt.

Elválaszthatóság. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése bármely okból végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés csak a végrehajthatósághoz szükséges mértékben kerül módosításra, és ez a döntés nem érinti a kérdéses rendelkezés vagy a jelen Megállapodás többi rendelkezésének végrehajthatóságát.

Alkalmazandó jog. A jelen megállapodás az alkalmazandó belga törvények hatálya alá tartozik, tekintet nélkül a kollíziós jogi rendelkezésekre, és Ön ezennel hozzájárul a belgiumi állami és szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem alkalmazandó erre a megállapodásra.

Feladat. Az Alcads átruházhatja a jelen Megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit anélkül, hogy az átruházás a Megállapodás módosításának minősülne, és anélkül, hogy Önt erről értesítené. Ezután mentesülünk minden felelősség alól. Az Alcads előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem ruházhatja át a jelen Megállapodást. Az e megállapodás szerinti valamennyi jog és kötelezettség a megállapodást aláíró feleket és azok jogutódjait, illetve engedélyezett jogutódjaikat és engedményeseiket köti és illeti meg.

18. Alcads E-STORE

Az alábbi rendelkezések kifejezetten az Alcads webhely e-tore részéhez kapcsolódnak. A jelen Megállapodás minden egyéb rendelkezése az E-Store-ra is vonatkozik:

Rendelés elfogadása. Az elektronikus vagy más formában történő megrendelés visszaigazolásának kézhezvétele nem jelenti azt, hogy az Alcads elfogadja az Alcads webhelyen keresztül kínált termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó megrendelését, és nem jelenti az Alcads ajánlatának megerősítését sem, hogy az Alcads egy adott terméket vagy szolgáltatást elad Önnek. Az Alcads fenntartja a jogot, hogy a megrendelés kézhezvételét követően bármikor, bármilyen okból elfogadja, elutasítsa vagy korlátozza a megrendelését. A hitelkártyáját nem terheljük meg, amíg az Alcads el nem fogadta a megrendelését, és el nem készítette a megrendelését szállításra vagy letöltésre. Bármely megrendelés elfogadása előtt további ellenőrzéseket vagy információkat kérhetünk. Az Alcads webhelyen kínált termékek és szolgáltatások ára és elérhetősége előzetes értesítés nélkül változhat. Amennyiben az Alcads Termékek vagy harmadik fél eladók, beszállítók, kiadók és gyártók (együttesen: Harmadik fél termékek) által nyújtott termékek és szolgáltatások elérhetőségéről nyújtunk információkat, igyekszünk a lehető legpontosabbak lenni.

Az Alcads azonban nem garantálja, hogy a termékleírások, a termékek elérhetősége vagy az Alcads webhelyen található egyéb információk pontosak, teljesek, megbízhatóak, aktuálisak vagy hibamentesek. Az Alcads nem vállal felelősséget az Alcads Termékek vagy az Alcads Weboldalon keresztül megrendelt Harmadik Fél Termékek elérhetőségének hiányáért. Ha az Ön megrendelése vagy az Alcads-szal folytatott bármely más kommunikáció a jelen Megállapodással ellentétes rendelkezéseket tartalmaz, akkor a jelen Megállapodás az irányadó.

Biztonság. Az E-Store vásárlási területét úgy tervezték, hogy biztonságos legyen. Ez azt jelenti, hogy az Ön által küldött adatokat titkosítással védjük. Minden üzenetet titkosított „digitális borítékban” küldenek, és hitelesítik, hogy mind a feladó, mind a tranzakció címzettjének személyazonosságát igazolják. Az internetkapcsolat azonban nem teljesen biztonságos. Ha hitelkártyájának csalárd felhasználását tapasztalja az Alcadsnál történő vásárlás eredményeként, értesítse hitelkártya-társaságát annak bejelentési szabályai és eljárásai szerint. A legtöbb társaság vagy az összes csalárd vásárlást fedezi, vagy legfeljebb 50 dollárig vonja felelősségre Önt. Amennyiben a hitelkártya-társasága hitelkártyacsalást fedez fel és felelőssé teszi Önt a jogosulatlan terhelések egy részéért, és feltéve, hogy a vásárlás a mi biztonságos szerverünkön keresztül történt, az Alcads visszatéríti Önnek a maximálisan 50 $-os felelősséget.

Korlátozott garancia. Az Alcads az E-Store-on keresztül Alcads termékeket és harmadik féltől származó termékeket egyaránt kínál. Bizonyos Alcads-termékek és harmadik féltől származó termékek a jelen Megállapodáson kívül végfelhasználói licencszerződések tárgyát képezhetik. Az Alcads Végfelhasználói Licencszerződés bármely rendelkezése és a jelen Szerződés közötti ellentmondás esetén az Alcads Végfelhasználói Licencszerződés rendelkezése irányadó az adott ellentmondó rendelkezés tekintetében.

Alcads termékek. Az Alcads Termék letöltését követő harminc (30) napon belül, vagy az Alcads Termék átvételét követő harminc (30) napon belül, ha a terméket nem letöltve, hanem szállítva kapja meg (a továbbiakban: Jótállási időszak), az Alcads az Alcads kizárólagos választása szerint és díjmentesen, kicseréli az Alcads Terméket, ha az nem felel meg a termékhez mellékelt, a szállítás vagy letöltés időpontjában hatályos dokumentációnak, vagy visszatéríti az Alcads Termék vételárát, feltéve, hogy az Alcads nem vállal felelősséget az Alcads Termékben keletkezett olyan károkért vagy hibákért, amelyek közvetlenül vagy közvetve a termékkel való visszaélésből vagy helytelen használatból erednek. Ahhoz, hogy Ön részesüljön a korlátozott jótállás előnyeiből, a következőknek kell bekövetkezniük: (1) Önnek a jótállási időszakon belül értesítenie kell az Alcads-ot az állítólagos hibára vagy nem megfelelőségre vonatkozó igényéről; (2) Önnek vissza kell küldenie az Alcads termékét az Alcads-nak (ha a terméket elküldték), vagy írásban igazolnia kell az Alcads-nak, hogy a terméket megsemmisítették (ha a terméket letöltötték); és (3) az Alcads-nak meg kell állapítania, hogy az Alcads termék hibás vagy nem megfelelő. Ha az Alcads Terméket Önnek szállították, és a csomagot nem bontották fel, a Jótállási időszakon belül Ön a vételár visszatérítése ellenében bármikor visszaküldheti az Alcads Termékét az Alcadsnak, az Ön költségére.

Műszaki támogatás az Alcads termékekhez. A jótállási időszak alatt az Alcads díjmentesen nyújt Önnek műszaki támogatást az Alcads termékekhez. Ha a jótállási időszakon túl is szeretne műszaki támogatási csomagot vásárolni, azt az E-Store-on keresztül teheti meg.

Harmadik fél termékei. Az E-Store-on keresztül megrendelt minden harmadik féltől származó termékre az Ön és a harmadik fél eladója (harmadik fél) közötti Végfelhasználói licencszerződés (ha van ilyen) feltételei, valamint a harmadik fél egyéb irányelvei és eljárásai vonatkoznak. A Harmadik fél termékeivel kapcsolatos minden garanciát, karbantartást, frissítést, felelősséget vagy egyéb kötelezettséget a Harmadik fél vállal, és az Alcads nem vállal felelősséget a Harmadik fél termékeiért, kivéve, hogy az Alcads koordinálja a Harmadik fél termékeinek a Harmadik fél részére történő visszaküldését.

Adók. Az Alcads Webhelyen feltüntetett árak nem tartalmaznak semmilyen adót vagy más kormányzati díjat, illetve az Ön számára értékesített termékek értékesítésére, szállítására, letöltésére vagy használatára vonatkozó adót vagy más kormányzati díjat. Az ilyen adók és díjak, amennyiben alkalmazandók, külön kiegészítő díjként jelenhetnek meg. Ön kizárólagosan felelős az ilyen adókért, díjakért vagy kivetésekért, és felszólításra köteles megfizetni azokat az Alcadsnak, kivéve, ha Ön az Alcadsnak bemutatta az adott adóhatóság által kiállított vagy az adóhatóság által elfogadható, megfelelő, érvényes mentességi igazolást.

Minden ALCADs PLUGINS ár éves kifizetés. A megvásárolt ALCADs PLUGINS licenc egy évig érvényes, majd meg kell újítani és újra kell fizetni. Az ALCAD csak CAD az „állandó licenc” opcióval egy állandó licenc, egyszeri fizetéssel.

19. A MEGÁLLAPODÁS VAGY AZ Alcads OLDALÁNAK MÓDOSÍTÁSAI

Az Alcads bármikor módosíthatja, frissítheti vagy más módon megváltoztathatja a jelen Megállapodás rendelkezéseit. Ha a jelen Megállapodás bármely módosítása elfogadhatatlan az Ön számára, Ön azonnal megszüntetheti az Alcads Webhely használatát vagy a fiókját. Ha azonban nem szünteti meg fiókját, vagy nem használja továbbra is az Alcads Oldalt a jelen Megállapodás bármely módosításának közzétételét követően, a további használatot a módosítás elfogadásának tekintjük. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy időről időre látogasson el az Alcads webhelyére, hogy áttekintse a jelen megállapodás aktuális változatát. Az Alcads fenntartja a jogot, hogy az Alcads Oldal egészét vagy egy részét ideiglenesen vagy véglegesen, az Ön értesítésével vagy anélkül módosítsa vagy megszüntesse, és nem köteles az Alcads Oldalt támogatni vagy frissíteni. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alcads nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben abban az esetben, ha az Alcads gyakorolja a jogát az Alcads Webhely egészének vagy egy részének módosítására vagy megszüntetésére. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik, minden olyan új funkció, amely az Alcads jelenlegi Oldalát bővíti vagy fejleszti, a jelen Megállapodás hatálya alá tartozik.

Minden ALCADs PLUGINS ár éves kifizetés. A megvásárolt ALCADs PLUGINS licenc egy évig érvényes, majd meg kell újítani és újra kell fizetni. Az ALCAD csak CAD az „állandó licenc” opcióval egy állandó licenc, egyszeri fizetéssel.

20. ELISMERVÉNY

Ön tudomásul veszi, hogy (i) elolvasta és megértette ezt a megállapodást; és (ii) a megállapodás ugyanolyan hatályú és erejű, mint egy aláírt megállapodás.

cart-close
back-to-top
Ingyenes próbaverzió letöltése